Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri. - Afla mai multe -

Regulamentul concursului “Castiga o bratara fitness de la BrandGSM”

 

Perioada: 8.10.2019 – 22.10.2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul este organizat de Arco Expert S.R.L. cu sediul in Strada Vulturilor nr. 92, Sector 3, Bucuresti, Romania.

Participantii la Concursul „Castiga o bratara fitness de la BrandGSM” (denumit in continuare “Concursul”) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare "Regulament"), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul este pus la dispozitie in mod gratuit, va fi intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe https://www.facebook.com /brandgsmro/ cat si pe www.brandgsm.ro/concurs pe intreaga durata a Concursului, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Sectiunea 2 din prezentul Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, caz in care modificarile vor face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe pagina de Facebook mai sus mentionata, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru) ore de la anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe https://www.facebook.com /brandgsmro/ Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face parte integranta din Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

Organizatorul declara ca derularea Concursului pe pagina mai sus mentionata nu este sponsorizata, administrata si nici nu va fi asociata in vreun fel platformei de socializare, concursul fiind organizat conform regulilor Organizatorului si cu respectarea regulilor platformelor de socializare pe care se desfasoara.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat pe pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com /brandgsmro/ se desfasoara in perioada 8.10.2019 – 22.10.2019, conform mecanismului descris in SECTIUNEA 4. Regulamentul Oficial al concursului va fi afisat pe https://www.facebook.com /brandgsmro/ pe toata durata desfasurarii concursului.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care, pana la data inceperii concursului, au implinit varsta de 18 ani si care au domiciliul/ resedinta in Romania, in conditiile referite in prezentul Regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Concurs. Nu pot participa la acest Concurs angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) angajatilor companiei anterior mentionate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI SI INSCRIEREA IN CONCURS

Concursul „Castiga o bratara Fitness” va fi anuntat si se va desfasura pe pagina https://www.facebook.com /brandgsmro/ printr-o postare ce va fi publicata/ afisata in data de 8.10.2019. Pentru a se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa acceseze magazinul online www.brandgsm.ro , sa aleaga un produs si sa completeze link-ul catre pagina produsului respectiv intr-un comentariu la postarea de pe Facebook a concursului si sa dea tag unui prieten in cadrul aceluiasi comentariu, pe perioada de desfasurare a concursului.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

5.1 Descrierea premiilor Premiile oferite in cadrul acestei Campanii este: 1 x Bratara fitness Xiaomi Bratara Fitness Mi Band 3 Negru (senzor HR, display OLED) cu valoare comerciala de 160 lei (TVA inclus) Produsul va fi acordat unui singur participant. Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti prin intermediul platformei independente tragerilasorti.ro

Castigatorul nu poate primi contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

5.2 Acordarea premiului: premiul va fi acordat pe baza tragerii la sorti prin platforma independenta tragerilasorti.ro. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 23.10.2019.

 SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

Dupa efectuarea tragerii la sorti, Organizatorul va contacta potentialul castigatori pe Facebook printr-un mesaj privat prin care acesta va fi anuntat ca a castigat unul dintre premiile puse in joc in cadrul Concursului, insa si printr-un anunt public pe pagina de Facebook intr-un comentariu la postarea concursului. Castigatorul va fi contactat pentru validare in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre Organizator. Pentru validare si trimiterea premiului, castigatorul va fi rugat sa furnizeze in termen de maxim 37(sapte) zile calendaristice de la primirea mesajului privat, la adresa de e-mail [email protected], urmatoarele informatii nume, prenume, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), adresa, adresa de e-mail, numar de telefon. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va comunica /transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a extrage un nou castigator. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiului. Premiul va fi livrat castigatului in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data desemnarii castigatorului premiului (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus). Numele castigatorului si premiul castigat vor fi afisate pe pagina oficiala https://www.facebook.com/brandgsmro/ in 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data validarii castigatorului.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Plata eventualelor taxe sau impozite aferente premiului concursului sunt in responsabilitatea castigatorului.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:

- Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii documentelor mentionate la pct.b Sectiunea 6 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

- Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc.) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

- Imposibilitatea de a accesa platforma Facebook in perioada concursului din motive independente de Organizator.

- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul, din motive independente de acesta.

 - Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor siinformatiilor precizate in prezentul Regulament.

- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

- Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul castigatorului care a respectat prevederile prezentului Regulament.

 - Dupa data limita de interactiune pe pagina oficiala https://www.facebook.com/brandgsmro/ de 14.10.20179, Organizatorul nu este responsabil pentru interactiunile efectuate.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email) sa fie prelucrate de compania Arco Expert SRL in scopul derularii Concursului, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe pagina https://www.facebook.com/brandgsmro//). La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Arco Expert SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia.

Tuturor participantilor la acest Concurs le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

  1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  3. c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Oficial al Concursului este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe pagina https://www.facebook.com/brandgsmro/putand fi de asemenea solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Srco Expert SRL, cu sediul in Strada Vulturilor nr. 92, Sector 3, Bucuresti. Participarea la acest Concurs implica acceptarea conditiilor Regulamentului si obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Esti de acord sa te anuntam cand avem campanii, promotii, noutati?

mai tarziu

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.